15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2016 08:44

Cái hẹn cơn đau khiến lỡ hoài
Biết trong chờ đợi nóng lòng ai
Tay bưng thuốc đắng nhìn xuyên chén
Năm tháng còn trên mấy đốt tay


3-1992

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996