15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 11:02

Tính đến năm này, năm thứ ba
Cành chanh con chiết đã ra hoa
Chẳng hay có hẹn gì cô ấy
Sáng sáng bên rào vẩy nước qua


4-1973

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996