15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2016 18:32

Khách động, chuông rung tắc nghẽn rồi
Một nền nghi vệ đã tàn hơi
Thương con rùa đất lìa xa quá
Hương khói từ nay mất vị rồi


18-8-1998

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006