15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2016 18:18

Bạn ở phương xa, quà gửi biếu
Ngự hàn áo kép, áo lạnh thun
Tiếc thay quá chật khi co giãn
Xúng xính trong phòng lạt gió đông


29-2-1998

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006