15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2016 18:30

Khó khăn ngày tháng bói ba năm
Sau trước vun bằng một lứa cam
Ai có quyết tâm thì ráng đợi
Tình yêu đâu phải chuyện đa mang


28-8-1998

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006