15.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/05/2012 09:41

Xúc tác làm chi cho uổng công
Giếng sông có mạch tự lưu thông
Kết giao đến mức nào là bạn
Nồng ấm ra sao mới là chồng


3-1998
Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt Yến Lan, NXB Văn học, 2006