15.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/05/2012 09:45

Giếng ngọc hay là giếng nhục đây
Nghĩa tình Trọng Thuỷ của ăn vay
Nợ đời dẫu trả, nhưng sao đủ
Múc mãi không đầy mấy vốc tay


1972
Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt Yến Lan, NXB Văn học, 2006