15.00
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/05/2012 09:56

Gió bấc chuyển phương Tây
Lòng lạnh theo từng trận
Ước quá được chim bay
Về thăm nhà đôi bận


8-9-1998
Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt Yến Lan, NXB Văn học, 2006