15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 08:06

Lũng lạnh, đèo chênh, nắng tắt dần
Nhà sàn bản lẻ ngựa dừng chân
Ngô che cửa liếp, sương mù mịt
Tờ báo Nhân dân sáng giữa bàn


Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996