15.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/05/2012 18:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 07/02/2016 21:35

Khách sạn dành riêng bạn viết văn
Nhìn ra Hắc Hải bãi lau vàng
Đang mùa tan tuyết hoa vườn nở
Chó lạc nhà lâu xúm sủa trăng


9-1993

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 1996