15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2016 18:24

Thu về cuốn nhẹ lá bay theo
Gửi gắm cho nhau chỉ bấy nhiêu
Thu nhé xin đừng nhanh dứt nẻo
Đi rồi nào biết ngỏ cùng ai


31-8-1998

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006