25.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 10:45

Đồng Hới vào thăm bạn Quảng Điền
Tôm rằn kho ớt bột Thừa Thiên
Thương ai nhịn khát lao Thừa Phủ
Vợ bán chè rao góc Ngự Viên


6-1958

Nguồn:
1. Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996
2. Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006