15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2016 19:15

Gót sen động khoá song bồn lạnh
Em đến buồm mây vạn dặm chênh
Lửa hoa tâm sự chiều nghiêng cánh
Trút lá rừng hoang xuống thác ghềnh


Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006