15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2016 08:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 05/02/2016 08:49

Chợ cách đò ngang - xóm, cách đèo
Phải đây nhà bạn đứng cheo leo?
Muốn vào, sợ đúng nơi tìm đến
Vườn: cỏ um tùm, sách: mốc meo


Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996