15.00
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/05/2012 10:15

Nhà kín dơi về ở
Tiết ra dạ kim sa
Chó nằm canh ngõ Kiệt
Sủa rơi còm sao sa


6-3-1998
Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt Yến Lan, NXB Văn học, 2006