15.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2010 01:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 04/02/2016 11:10

Đang giờ con được bú
Hai bầu sữa căng đau
Trẻ gào ra tiếng nổ
Mắt mẹ xuyên tường lao


1-1975
Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996