15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 08:48

Đồng dưới mưa đằm, trên ráo khô
Lùm tre nửa óng, nửa giăng mù
Đôi ta rẽ cách hai bờ lạch
So lệch tình chung hạt vụ mùa


Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996