Nghi ngút mê thành ngọn khói lên
Mở toang gờn gợn nếp sương in
Khá thương nặng nợ trần gian mãi
Còn nán trên đồi tháp Cánh Tiên


12-1989

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006