15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 21:28

Quả son ngày cưới lại đem lau
Sắc đã tàn theo tiệc tiễn dâu
Ký ức còn nguyên sau nắp đậy
Bao nhiêu năm nén chặt hồn đau


Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996