15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2016 10:23

Duyên tiên nào phải chuyện tình cờ
Cởi áo đền hoa khéo vẩn vơ
Cái thế công đường sao chẳng cậy
Đào Nguyên hẳn đã tỏ đường vô


Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006