15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2016 10:08

Đò ngang gối bãi, bóng trăng lồng
Chợ khuất sương chiều mắt trẻ trông
Ta ước như em còn có mẹ
Dẫu cùng đăm đắm một ven sông


1-1974

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006