25.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/02/2016 10:53

Vun cây ghép nhánh đợi anh về
Tiết tiểu hàn qua, đại tuyết kề
Ngày tháng trôi mau, trời có ý
Người xa lờ lững với đào, lê


12-1989

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006