15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2016 08:39

Tặng Bích Khê

Chơi Ngũ Hành Sơn, hỏi cúc tùng
Gió chiều man mác Động Huyền Không
Tìm thơ, ai đã vừa đi ráo
Sót lại rêu xanh lá mấy chồng


Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996