15.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2016 18:29

Chặt hết hoa phượng vĩ
Đừng để nở chói chang
Nhằm vào em soi mói
Ra sự tình nghi oan


1-9-1998

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006