15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2020 08:15

Đài nhạc nhà bên dứt tiếng gào
Màu trưa khói gợn sắc chiêm bao
Tiếng ru trẻ xóm từ lâu bặt
Thương cái oanh già cất giọng khao


12-1988

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006