25.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 10:58

Nắng nứt thân trên cội bạch đàn
Gió về lộng khẽ tiếng ve ran
Vô tình chi bấy con oanh trẻ
Đậu sát cành đơn uốn giọng vàng


12-1998

Nguồn:
1. Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996
2. Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006