15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 20:53

Ngồi nghe đọc lướt qua thơ chị
Khao khát tình người ý vấn vương
Tiếc mình già yếu run tay bút
Khó chuốt cho tròn chữ mến thương


6-5-1993

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996