15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 14:49

Treo lâu sơn thuỷ cảnh thu suông
Bụi bặm thời gian đã phủ dồn
Để đó, vào ra không kẻ ngắm
Cất đi còn ngại mặt tường trơn


8-1975

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996