Ghét con sáo sậu bẻm mồm sao
Cướp hết lời hoa học nói chào
Để gió vô phòng hương phấn nhạt
Khó lòng tô thắm giấc chiêm bao


12-1994
Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 1996