Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2012 17:46

Ghét con sáo sậu bẻm mồm sao
Cướp hết lời hoa học nói chào
Để gió vô phòng hương phấn nhạt
Khó lòng tô thắm giấc chiêm bao


12-1994
Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 1996