15.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 16:58

Giơ tay sờ mái tóc
Mộng tàn chương cổ thi
Thương mình giữa cô độc
Xuân chần chừ chưa đi


1944

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006