15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/02/2016 10:36

Hồ Gươm dáng liễu tạc nên "từ"
Phê đỏ hàng bia, phượng Giám Hồ
Tre trúc Nhị Khê từng xướng hoạ
Trong cây Hà Nội có văn thơ


Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006