15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/02/2016 10:38

Thanh bình mối nước vững ngôi vua
Sao cậy vào tiêng cái móng rùa
Chớ trách Mỵ Châu gây hoạ lớn
Tình yêu nào chẳng có nơi rò


Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006