Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 27/05/2012 18:06

Đá sứt thành xưa sót mấy hòn
Cổng quan nhà ngục gạch vùi chôn
Lạ lùng phố mới người xa tới
Còn chỉ vầng trăng tự khuyết tròn


20-9-1993
Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 1996