15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 18:33

Ai đã vin trăng sầu cách điệu
Soi dòng hư ảo nám dung nhan
Đẩy hết mùa đau bay lá héo
Cành xanh bỗng tạnh dưới mưa tàn


1949

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006