15.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2016 18:36

Vốn ghét thời binh lửa
Càng khổ cảnh ly quê
Cắp giáo lên đồn thú
Nếm mùi rêu suối khe


1944

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006