15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 08:52

Nhặt bức thư tay cuối bến thuyền
Gửi ai, ai gửi, chẳng đề tên
Đón từng thuỷ thủ toan trao lại
Lòng bỗng cù lao giữa đất liền


7-1990

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996