15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 08:01

Bốn mươi năm khuất bóng dải thành xưa
Nơi toả bóng mẹ già mọc lên nhà huyện uỷ
Những viên đá tuổi bằng thế kỷ
Lại ghép bồn nâng rặng liễu buông tơ


01-1987

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996