15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 18:38

Khêu đàn bạn với văn chương
Sầu trong Trang Tử đọng buồn giữa thơ
Mài nghiên - núi mộng ơ... hờ
Bút chưa thành khúc, mà mơ đã tàn


1944

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006