15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 08:05

Nửa đêm đủ vạn kiếp hoa quỳnh
Dâng tạ ơn người nét tuyết trinh
Để tội con ong ngày tháng đợi
Tìm hoa đang rủ xác lưng cành


1-1990

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996