15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2020 08:34

Bom Mỹ vừa rung phía cuối đèo
Quanh hầm Đờ Cát dế ngừng kêu
Đạp lên gỉ sắt, con trâu đứng
Sừng nghểnh về thung tiếng vỗ bèo


7-1969

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006