15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2020 08:46

Gửi sông Kôn

Mây mãi sa đà đỉnh núi cao
Chim say tổ ấm chẳng rời nhau
Nếu không ngọn suối ra sông lớn
Một chút tình quê biết gửi đâu


10-1972

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006