15.00
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/02/2016 10:04

Một bóng ra vào ngõ hẻm đêm đêm
Người trên gác luôn xì xào chỉ trỏ
Nào biết ai kia từ đại lộ đi tìm
Niềm hạnh phúc chưa đặt thành tên phố


Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006