15.00
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/05/2012 18:04

Tháng vội tuần trăng khuyết
Người vừa dứt cơn đau
Cỏ xanh đầy ngõ kiệt
Chú cuồng hát nghêu ngao


3-1992
Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 1996