15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 16/12/2013 09:40

Đi, khó quên nhau lại đến cùng
Đến rồi tẻ lạnh, đến như không
Đến vì đi vậy - Đi vì đến
Không đến không đi trống cõi lòng


5-1981

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006