15.00
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2020 08:13

Hàng dừa tơ, tốt mã mới trồng sau
Bứt tàu lá làm gươm khua với gió
Cội đa cũ vươn tầm lên đại thọ
Góp nhựa đời buông rễ tự trên cao


12-1987

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006