15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 20:38

Mây nhàn không xứ đến
Tụ trắng hai triền sông
Thuyền thơ nằm đợi gió
Buồm trĩu nặng nhớ nhung


Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996