15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 15:05

Nhà dọn vào thung, nền trống không
Phòng văn đã hoá chỗ ươm trồng
Bạn về chịu khó đi quành vậy
Chớ hỏi "nhà thơ", hỏi "lão nông"


5-1984

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996