15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2020 08:06

Tưởng như Hắc Hải mực tàu pha
Chạnh nhớ văn chương cũ nghiệp nhà
Bó gối mài nghiên, lăn ngọn bút
Làm sao nói được cái bao la


Rostock, đông chạp, 1975

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006