15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 19:03

Chân động cầu ao nước rập rờn
Tiếng cười tan học rộn đường thôn
Lửa chuồng hợp tác vừa hun muỗi
Gà ngỡ hừng đông vội túc con


1957

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006