15.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2012 09:58

Đường về quê bạn nước tràn lan
Ngựa lạc mương qua bước quáng quàng
Tiếc một ván cờ chưa kịp thắng
Hẹn chừng nước rút đón em sang


20-8-1998
Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt Yến Lan, NXB Văn học, 2006